Leve de Ouderen!

Leve de Ouderen! is een programma dat thuiswonende 80-plussers en hun omgeving ondersteunt via telefonische opvolging en huisbezoeken.

Leve de Ouderen! werkt samen met professionele zorgverleners en bestaande diensten, en zet ook vrijwilligers en zorgzame buren in.

Hoe kunnen we ouderen helpen om veilig en gerust in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen? Dat is de vraag die Leve de Ouderen! drijft.

Voor wie

Leve de Ouderen! loopt als proefproject in Hoboken, Merksem en Wilrijk en richt zich in de eerste plaats tot alle 80-plussers die daar wonen. Zij zijn de rechtstreekse begunstigden van het programma.

Daarnaast nodigen we alle buurtbewoners uit om mee te doen met Leve de Ouderen!. Door samen netwerken te vormen met familie, vrienden, buren, handelaars en iedereen die 80-plussers kent en met hen begaan is, hoeft geen enkele oudere alleen of zonder hulp achter te blijven. Zo geeft het programma ook een stevige impuls aan het samenleven in de buurt.

leve de ouderen
leve de ouderen

Wat doen we

  • We openen een telefoonlijn waar 80-plussers en hun omgeving met vragen terecht kunnen, en waar vrijwilligers en zorgzame buren zich kunnen aanmelden.
  • We nemen zelf per brief en telefonisch contact op met alle 80-plussers van de betrokken regio’s om het programma toe te lichten en we nodigen hen uit om zich in te schrijven.
  • We ondersteunen kwetsbare 80-plussers door telefoontjes, drempel- en huisbezoeken. Door samen te werken met de bestaande diensten voor zorg en welzijn, zorgen we voor een vlotte doorverwijzing. We schakelen vrijwilligers en zorgzame buren in om te helpen met kleine taken.
  • We organiseren activiteiten waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.
  • We bevorderen actief en gezond ouder worden door ouderen als vrijwilliger bij het programma te betrekken.

Ik ben een …

Leve de ouderen

80-plusser

Leve de ouderen

Professional

Leve de ouderen

Vrijwilliger