Ouderenzorg anders

Het programma “Leve de ouderen!” werd in 2004 in Rome opgestart door Sant’Egidio als reactie op de schokkende sterftecijfers van de zomer van 2003, toen duizenden ouderen in Europa stierven ten gevolge van de uitzonderlijke hittegolven. Deze oversterfte was niet alleen te wijten aan de broosheid van de ouderen, maar ook aan het sociaal isolement dat hun leven tekende.

Leve de Ouderen! wil sociaal isolement bestrijden door het versterken van netwerken rond kwetsbare ouderen. De belangrijkste doelstelling van het programma is preventie: als een bejaarde goed omringd is, kunnen de negatieve effecten van ingrijpende gebeurtenissen (een val, het verlies van een partner, een griepepidemie, de COVID-19-pandemie, een hittegolf) beter opgevangen worden. De strategie is actieve opvolging: onze wijkwerkers nemen zelf contact op met de 80-plussers in de regio waar ze werken.